Authors Posts by Phương Thanh

Phương Thanh

18 POSTS 0 COMMENTS

Tổng quan về ISO 50001

Các loại kiểm toán năng lượng

Tại sao các doanh nghiệp cần phải kiểm toán năng lượng

Phương pháp tiếp cận kiểm toán năng lượng

Quy trình kiểm toán năng lượng

Hệ số chuyển đổi năng lượng (TOE)

Mẫu báo cáo kiểm toán năng lượng

Báo cáo kiểm toán năng lượng thế nào là chất lượng?