Authors Posts by Phương Thanh

Phương Thanh

18 POSTS 0 COMMENTS

Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001-2011

ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng trong công...

ISO xây dựng các tài liệu hướng dẫn liên quan đến...

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vì...

ISO 50001 – giải pháp tiết kiệm năng lượng toàn diện

Theo dõi đánh giá và đặt các mức chuẩn năng lượng...

Mô hình quản lý năng lượng toàn bộ

Các bước triển khai áp dụng ISO 50001:2011

5 bước triển khai hệ thống quản lý năng lượng ISO...

Nội dung chính của ISO 50001:2011