Các bước triển khai áp dụng ISO 50001:2011

Rate this post

1. Tiến trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng trong Doanh nghiệp

 

2. Kế hoạch hành động xây dựng và áp dụng HTQLNL theo ISO 50001:2011 (tham khảo)

Quá trình thực hiện công tác đào tạo và tư vấn của IMC cho khách hàng được chia thành 6 giai đoạn, các giai đoạn này có thể sẽ gối lên nhau tại những thời điểm nhất định của dự án. Thời gian thực hiện tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp của HTQLNL mà khách hàng yêu cầu.