Home Dịch vụ Theo dõi đánh giá và đặt các mức chuẩn năng lượng mới

Theo dõi đánh giá và đặt các mức chuẩn năng lượng mới

Bước cuối cùng của hoạt động quản lý năng lượng là theo dõi và đánh giá. Ảnh hưởng của chương trình tiết kiệm năng lượng cần phải được thực hiện thông qua hệ thống tính toán năng lượng tại nhà máy. Nếu cần thiết, các thủ tục theo dõi đánh giá có thể phải được điều chỉnh để có thể phân tích tốt hơn ảnh hưởng của một vài biện pháp tiết kiệm nào đó. Kết quả nhận được từ chương trình quản lý nội vi và từ các hoạt động đầu tư vốn cần phải được đánh giá và đối với các dự án đầu tư lớn, thời gian  hoàn vốn thực cần phải được so sánh với thời gian hoàn vốn tính toán ban đầu.

Công tác theo dõi đánh giá do vậy cho phép đánh giá đúng đắn chương trình quản lý năng lượng toàn bộ và chỉ ra những khu vực cần phải được tiếp tục quan tâm. Sau đó, việc giám sát sẽ chỉ ra cho các nhà quản lý khi nào thì tiến hành kiểm toán sơ bộ hoặc một phần của kiểm toán chi tiết tại một khu vực / bộ phận sản xuất nào đó, và nhận dạng những cơ hội tiết kiệm năng lượng hoặc cập nhật các cơ hội đã được nhận dạng từ trước và có thể được thực hiện với hiệu quả kinh tế hiện tại tốt hơn.

Cuối cùng nhờ các hệ thống quan trắc, theo dõi và đánh giá các kiểm toán viên lập ra các định mức tiêu thụ năng lượng mới, thiết lập các chuẩn mới nhờ đó duy trì tính cải tiến liên tục, nâng cao lợi ích tiết kiệm năng lượng, duy trì tính bền vững của hệ thống quản lý năng lượng.

 Hiện nay có 4 phương pháp thiết lập các mức chuẩn mới :

  • Dựa trên các định mức chung của ngành: hợp lý, dễ đạt được mục tiêu, khó khăn dó khác biệt về thiết bị, công nghệ….
  • Dựa trên các thông tin nội bộ trong quá khứ: thiết lập theo các định mức tốt nhất từng đạt được
  • Không dựa trên các tiêu chuẩn: không chính xác, dễ dẫn tới định mức quá cao hoặc quá thấp
  • Dựa vào các nghiên cứu phát triển mới của các hệ thống thiết bị hiện đại, hoặc các quy trình vận hành tiên tiến tối ưu, có thể phải đầu tư lớn.

Một cách vắn tắt, hoạt động theo dõi, đánh giá bao gồm:

  • Theo dõi / ghi chép chi phí năng lượng và các số liệu tiêu thụ năng lượng từ một hệ thống tính toán năng lượng.
  • Giám sát chi phí và lợi nhuận của các giải pháp đã được thực hiện
  • Giám sát xu hướng ngắn và trung hạn trong các kiểu / khuôn mẫu sử dụng cường độ năng lượng
  • Đánh giá tiến độ của chương trình quản lý năng lượng toàn bộ so với các tiêu chí đã được đặt ra
  • Đánh giá nhu cầu, đặt lại hoặc xác định các tiêu chí mới (benchmark)
  • Kiểm tra xem chương trình vẫn được tiếp tục thực hiện hoặc đã bắt đầu có dấu hiệu ngừng trệ.

Định kỳ, các hoạt động kiểm toán lại được lặp lại, và quá trình nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thực hiện giải pháp có hiệu quả kinh tế được lặp đi lặp lại. Điều này có thể xảy ra định kỳ hàng năm. Do vậy, các tiêu chí tiết kiệm năng lượng cho một nhà máy có thể được đề xuất / đặt lại cho từng năm nhằm thúc đẩy tốc độ cải thiện một cách ổn định bởi vì khi các hoạt động đầu tư được thực thi, ngày càng có nhiều nhân viên được đào tạo và trở nên có ý thức hơn về nhu cầu cắt giảm chi phí năng lượng.

Được xem nhiều

Lợi ích của việc học online

So với việc học truyền thống thì ngày nay, rất nhiều người lựa chọn cho mình các khoá học online tại nhà. Vậy...

Dự án cầu Cát Lái ảnh hưởng thế nào đến bất động sản lân cận?

Trong lĩnh vực bất động sản nói chung, kết cấu, hạ tầng giao thông, tiện ích thương mại và dịch vụ của 1 khu...

Chữa yếu sinh lý tại nhà – liệu có thể?

Yếu sinh lý được biểu hiện ở nhiều dấu hiệu và tuỳ giai đoạn. Một biểu hiện sớm và rõ ràng nhất đó là...

Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001-2011

Năng lượng hiện đang là một nhân tố chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của các tổ chức, doanh...