Tại sao các doanh nghiệp cần phải kiểm toán năng lượng

Rate this post

Theo thông tư số 09/2012/TT-BCT (Thông tu_09-2012-TT-BCT) quy định các Doanh nghiệp thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ phải thực hiện việc báo cáo định kỳ về kiểm toán năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị mình hàng năm trình Sở công thương tỉnh, thành phố.

Nếu Doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị xử phạt theo điều 19 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (ND_134_2013 xu phat) quy định xử phạt hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, đánh giá về các yếu tố lợi ích, KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ.

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước tiên cần đánh giá đúng hiện trạng sử dụng năng lượng.

– Mục tiêu của kiểm toán năng lượng là đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng, sau đó xác định các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành.

– Kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và sinh hoạt trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc.

– Kiểm toán năng lượng tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

– Kiểm toán năng lượng là công cụ trợ giúp quản lý và được phân thành kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán chi tiết.