Home Dịch vụ Các loại kiểm toán năng lượng

Các loại kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng được chia làm 2 loại chính: Kiểm toán năng lượng sơ bộ hay kiểm toán ngắn và kiểm toán năng lượng chi tiết hay kiểm toán đầy đủ. Hai loại kiểm toán năng lượng khác nhau với những đặc điểm khác nhau chủ yếu ở các mục tiêu và phạm vi công việc, ai sẽ thực hiện và khi nào thì thực hiện, các công tác chuẩn bị cần thiết và lịch trình các hoạt động kiểm toán, việc báo cáo và áp dụng các khuyến nghị chính.

Kiểm toán sơ bộ (Preliminary Energy Audit)- PEA

Là hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của hệ thống. Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống. hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống.

Kiểm toán năng lượng sơ bộ có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn từ 1 đến 2 ngày hoặc lâu hơn tùy thuộc vào sự phức tạp của nhà máy. Bước kiểm toán sơ bộ này thường tốn ít chi phí nhất và thường đưa ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng sơ bộ dựa trên sự quan sát quá trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị của nhà máy. Bên cạnh đó thu thập thêm các thông tin và thực hiện một vài kiểm tra và đo đạc cơ bản cần thiết cho quá trình kiểm toán chi tiết.

 Mô hình kiểm toán năng lượng sơ bộ 

Các bước thực hiện

+ Khảo sát lướt qua toàn bộ tất các dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng, các phân xưởng…

+ Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ

+ Nhận dạng dòng năng lượng.

+ Nhận dạng định tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

+ Nhận dạng các thiết bị, điểm cần đo lường sâu hơn sau này, các vị trí đặt thiết bị đo lường.

Nội dung kết quả thông tin thể hiện

+ Phân tích các quá trình làm việc trong nhà máy

+ Tìm hiểu hoạt động các dây chuyền công nghệ

+ Thiết lập sơ đồ một dòng các phân xưởng, quá trình

+ Thiết lập các biểu đồ tiêu thụ năng lượng

+ Thiết lập các chỉ số đặc tính

+ Định lượng sơ bộ các cơ hội tiết kiệm năng lượng

Kiểm toán năng lượng chi tiết (Detailed Energy Audit) – DEA

KTNL chi tiết (DEA) là giai đoạn tiếp sau của KTNL sơ bộ PEA). Phạm vi của DEA sẽ được thu hẹp lại nhờ PEA, trong đó đã đặt cơ sở và nhận dạng các cơ hội TKNL Kiểm toán năng lượng chi tiết Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích sâu hơn về kỹ thuật, lợi ích kinh tế, tài chính…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng.

Ở DEA cần tập trung vào các cơ hội, đi sâu xác minh lại, tính toán năng lượng chi tiết, đánh giá khả năng tiết kiệm, đưa ra các khuyến nghị, lập kế hoạch thực hiện.

Một phần hết sức quan trọng trong toàn bộ chương trình kiểm toán đó là việc xác định và đo đạc chính xác năng lượng được sử dụng ở đâu, khi nào, năng lượng được sử dụng như thế nào, mức tiêu thụ bao nhiêu đối với từng khu sản xuất. Vì thế kiểm toán chi tiết bao gồm các bước đo kiểm với một số lượng lớn các thông số vận hành của nhà máy và hiệu suất của các thiết bị, và bao gồm cả việc tính toán cân bằng năng lượng tại những khu vực khác nhau của nhà máy, như được trình bày hình 2. Kết quả của KTCT thường là những đề xuất rất đặc trưng và chi tiết nhằm tiết kiệm năng lượng, kèm theo các phân tích tài chính biểu thị mức độ hiệu quả về chi phí sản xuất. Trong những điều kiện thích hợp, đề xuất thay đổi quy trình vận hành và các thủ tục bảo dưỡng có thể được thực hiện, vì thông thường những đề xuất này thường không đòi hỏi hoặc đòi hỏi đầu tư ít để thực hiện.

Các bước thực hiện

+ Thu thập số liệu quá khứ của đối tượng đề án (thiết bị, dây chuyền, phương án, v.v.)

 • Vận hành
 • Năng suất
 • Tiêu thụ năng lượng…

+ Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng

 • Tập quán vận hành
 • Đo lường tại chỗ …

+ Xây dựng giải pháp

 • Lập danh sách các phương án chi tiết có thể áp dụng

+ Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng

 • Tập quán vận hành
 • Đo lường tại chỗ
 • Xử lý số liệu

+ Khảo sát thị trường (nếu cần)

+  Phân tích phương án

  • Lựa chọn giải pháp tốt nhất
   • Kỹ thuật
   • Đầu tư
   • Thi công

+ Tính toán chi phí đầu tư

 • Phân tích lợi ích tài chính
 • Nhận dạng và phân tích các nguồn vốn…

Nội dung kết quả thông tin thể hiện:

+ Thông tin chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng được sử dụng.

 • Giải pháp quản lý
 • Giải pháp công nghệ,
 • Thiết bị sử dụng, giá thành…

+ Thông tin chi tiết các giải pháp tài chính:

 • Mức đầu tư
 • Thời gian thu hồi vốn
 • Nguồn tài chính, lợi ích/chi phí sử dụng vốn

Phụ thuộc vào bản chất và tính phức tạp của nhà máy, KTCT có thể mất vài tuần lễ. Ngoài việc thu thập các số liệu hiện có của nhà máy, có thể phải sử dụng các thiết bị đo cầm tay để xác định một vài thông số vận hành quan trọng và để trợ giúp cho nhóm kiểm toán trong việc thực hiện các cân bằng năng lượng và vật chất của hầu hết các thiết bị  chính có trong nhà máy. Các kiểm tra thực tế được thực hiện và các thiết bị đo cần thiết phụ thuộc vào dạng của thiết bị, máy móc được xem xét và nghiên cứu và mục đích, phạm vi, cấp độ tài trợ cho chương trình quản lý năng lượng. Các dạng chạy thử, kiểm tra được thực hiện trong kiểm toán chi tiết bao gồm kiểm tra hiệu suất cháy và đo kiểm nhiệt độ và lưu lượng không khí của các thiết bị chính sử dụng nhiên liệu, xác định sự suy giảm của hệ số công suất gây ra bởi các thiết bị điện được lắp đặt riêng rẽ, và kiểm tra các hệ thống sản xuất vận hành trong dải vận hành thực tế.

Sau khi nhận được các kết quả kiểm tra, kiểm toán viên sẽ xây dựng các cân bằng năng lượng, vật chất, đầu tiên cho mỗi một thiết bị cần kiểm tra, sau đó là cho toàn bộ nhà máy. Với những cân bằng này, kiểm toán viên có thể xác định được i) mức độ vận hành hiệu quả của từng thiết bị và ii) các khu vực tại đó tồn tại cơ hội giảm tiêu thụ năng lượng. Bên cạnh đó trong suốt quá trình kiểm toán, phân tích số liệu thu thập kiểm toán viên phải để ý, tính toán mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị và ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến hiệu suất và mức độ tiêu thụ điện năng của các thiết bị. Một số yếu tố ngoại cảnh được xét đến như yếu tố về thời gian hoạt động của thiết bị, yếu tố mùa trong năm hoặc các yếu tố bị ảnh hưởng từ quá trình vận hành của công nhân vận hành, hoặc trình độ của công nhân vận hành…. Tiếp theo, kiểm toán viên sẽ kiểm tra từng cơ hội một cách chi tiết, xác định các chi phí và lợi nhuận đối với các giải pháp lựa chọn. Trong một vài trường hợp, kiểm toán viên không thể đề xuất một đầu tư cụ thể vì:

 • Mức độ đầu tư có thể quá lớn
 • Không thể xét hết những rủi ro có liên quan.

Trong trường hợp này, kiểm toán viên sẽ chỉ đề xuất các nghiên cứu khả thi cụ thể (ví dụ thay thế lò hơi, cải tạo buồng đốt, thay thế hệ thống cung cấp-phân phối hơi, thay đổi quá trình công nghệ, v.v). Sau khi có các đề xuất các phương án khả thi cụ thể, các kiểm toán viên có thể sử dụng một số chương trình mô phỏng để tính toán chi tiết về kinh tế và đưa ra các dự đoán về khả năng hoạt động hiệu quả của các phương án từ đó có thể đưa ra được một phương án tối ưu nhất. Kiểm toán chi tiết sẽ dừng lại ở điểm này. Kết quả cuối cùng của kiểm toán chi tiết là một báo cáo chi tiết trình bày các đề xuất cùng với các chi phí lợi nhuận có liên quan, và hiển nhiên, là chương trình hành động.

Khó mà có thể tổng quát hoá kích cỡ tiềm năng tiết kiệm nếu chỉ thông qua công tác kiểm toán năng lượng. Dù sao, việc tiết kiệm bao giờ cũng có tiềm năng đáng kể, dù chỉ từ công tác kiểm toán đơn giản nhất. Thông thường, kiểm toán sơ bộ có thể nhận dạng được các biện pháp tiết kiệm được 10% tổng năng lượng tiêu thụ chủ yếu thông qua các biện pháp quản lý nội vi trong một nhà máy điển hình, hoặc từ các giải pháp đòi hỏi vốn đầu tư thấp. Kiểm toán chi tiết thường dẫn đến các giải pháp tiết kiệm hiệu quả năng lượng cho phép tiết kiệm khoảng 20% hoặc hơn nữa trong khuôn khổ trung và dài hạn.

Được xem nhiều

Học Photoshop online miễn phí liệu có hiệu quả ?

Học Photoshop online chính là giải pháp tối ưu cho những người bận rộn trong thời đại công nghệ 4.0 hiện tại, vừa nhanh...

Lợi ích của việc học online

So với việc học truyền thống thì ngày nay, rất nhiều người lựa chọn cho mình các khoá học online tại nhà. Vậy...

Dự án cầu Cát Lái ảnh hưởng thế nào đến bất động sản lân cận?

Trong lĩnh vực bất động sản nói chung, kết cấu, hạ tầng giao thông, tiện ích thương mại và dịch vụ của 1 khu...

Chữa yếu sinh lý tại nhà – liệu có thể?

Yếu sinh lý được biểu hiện ở nhiều dấu hiệu và tuỳ giai đoạn. Một biểu hiện sớm và rõ ràng nhất đó là...