Trang chủ Tin tức Tin tức tiết kiệm năng lượng Qui định của Bộ Công Thương và Điện Lực về việc nâng cao chất lượng điện năng

Tin tức tiết kiệm năng lượng

Qui định của Bộ Công Thương và Điện Lực về việc nâng cao chất lượng điện năng

Do các tác hại của sóng hài và nhấp nháy điện áp nêu trên, ngày 18/11/2015 Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 39 (số 39/2015/TT-BCT) về việc Qui định hệ thống điện truyền tải trong đó có yêu cầu chi tiết về việc khắc phục sóng hài và nhấp nháy điện áp gây ra bởi các hộ dùng điện cụ thể như sau (trích thông tư 39):

 

Sóng hài điện áp:

 

Cấp điện áp

Tổng độ biến dạng sóng hài (THDu)

Biến dạng riêng lẻ

từ 110kV trở lên

3,0%

1,5%

Trung và hạ áp

6,5%

3,0%

 

Sóng hài dòng điện:

 

     - Đối với đấu nối vào cấp điện áp hạ áp công suất tới 10kW, giá trị dòng điện song hài bậc cao không vượt quá 5A, 1 pha và 14A cho 3 pha.

     -  Đối với đấu nối vào cấp điện áp trung áp, hoặc đấu nối có công suất từ 10kW đến 50kW. Giá trị dòng hài bậc cao không vượt quá 20% dòng phụ tải.

     - Đối với đầu nối vào cấp điện áp cao áp hoặc công suất lớn hơn 50kW, giá trị dòng hài bậc cao không được vượt quá 12% dòng phụ tải.

 

Mức nhấp nháy điện áp:

 

Cấp điện áp

Mức nhấp nháy ngắn hạn cho phép

(Pst 95%)

Mức nhấp nháy dài hạn cho phép

(Pst 95%)

Cao áp từ 110kV

0,80

0,60

Trung áp

1,00

0,80

Hạ áp

1,00

0,80

 

Nhận xét: Sóng hài gây ảnh hưởng không tốt đến các thiết bị điện của nhà máy và gây ảnh hưởng đến các nhà máy bên cạnh mặt khác công ty Điện lực cũng yêu cầu phải nâng cao chất lượng điện năng do vậy việc lắp đặt hệ thống vừa bù và lọc sóng hài là rất cần thiết.