Trang chủ Tài liệu Văn bản pháp quy
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản pháp quy
Trang 1 / 2
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
pdf.png Luật số: 50/2010/QH12 HOT

(0 votes)

Download

LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.Created
Size
Downloads
2016-05-02
296.9 KB
120.00
pdf.png Nghị định 73-2011-ND-CP - Quy định xử phạt liên quan đến tiết kiệm năng lượng HOT

(0 votes)

Download

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về xử phạt vi phậm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Created
Size
Downloads
2016-05-02
1.38 MB
127.00
pdf.png Nghị định 21-2011-ND-CP - Quy định thi hành luật HOT

(0 votes)

Download

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Created
Size
Downloads
2016-05-02
1.04 MB
140.00
pdf.png Thông tư 09-2012-TT-BCT HOT

(0 votes)

Download

THÔNG TƯ
Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Thực hiện kiểm toán năng lượng.Created
Size
Downloads
2016-05-02
2.78 MB
141.00
pdf.png Nghị định 134-2013-ND-CP HOT

(0 votes)

Download

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Created
Size
Downloads
2016-05-02
1.48 MB
126.00
pdf.png Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam HOT

(0 votes)

Download

Mô tả...Created
Size
Downloads
2016-05-23
749.3 KB
278.00
pdf.png Thông tư số: 64/2011/TT-BGTVT HOT

(0 votes)

Download

Quy định biện pháp sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông Vận tải.Created
Size
Downloads
2016-07-21
2.4 MB
157.00
pdf.png Thông tư Số:18/2010/TT-BCT ngày 10/5/2010 của Bộ Công Thương HOT

(0 votes)

Download

Thông tư Số:18/2010/TT-BCT ngày 10/5/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.Created
Size
Downloads
2016-07-21
830.96 KB
158.00
pdf.png Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ HOT

(0 votes)

Download

Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.Created
Size
Downloads
2016-07-21
1.8 MB
147.00
pdf.png 1559/QĐ-BCN ngày 14/3/2013 HOT

(0 votes)

Download

Công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình. Người ký: Lê Dương Quang, Ngày ký 14/3/2013, Ngày hiệu lực kể từ ngày ban hành.Created
Size
Downloads
2016-07-21
683.05 KB
120.00