Trang chủ Tài liệu Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
docx.png Tiêu chuẩn đo lường chất lượng HOT

(0 votes)

Download

THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG CHO NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp:Created
Size
Downloads
2016-05-02
17.46 KB
296.00
pdf.png Luật Đo Lường HOT

(0 votes)

Download

Căn cứ Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành luật Đo Lường.

Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.Created
Size
Downloads
2016-05-30
408 KB
114.00
zip.png Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 bản tiếng Việt HOT

(0 votes)

Download

Bố cục của ISO 50001:2011 được chia làm 7 phần.Tiêu chuẩn ISO 50001 dựa trên chu trình liên tục cải tiến: Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động khắc phục và kết hợp quản lý năng lượng vào trong các thực hành hàng ngày của tổ chức. Các bạn có thể tải tiêu chuẩn ISO 50001:2011 bản tiếng Việt.Created
Size
Downloads
2017-02-28
787.18 KB
251.00