Trang chủ Tài liệu Sổ tay tiết kiệm năng lượng
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Sổ tay tiết kiệm năng lượng
Trang 1 / 2
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
pdf.png Sổ tay tiết kiệm Năng lượng HOT

(1 vote)

Download

SỔ TAY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG GIA ĐÌNH

28/06/2011

Chi tiết nội dung cuốn sổ tay quý vị và các bạn có thể xem các phần dưới đây.Created
Size
Downloads
2016-05-02
1.11 MB
360.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng cho nhiên liệu và quá trình cháy HOT

(0 votes)

Download

Giới thiệu chung về các loại nhiên liệu, đánh giá hoạt động của nhiên liệu đồng thời đưa ra các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong việc sử dụng nhiên liệu cho quá trình cháy.

Created
Size
Downloads
2016-06-20
925.17 KB
266.00
pdf.png Danh sách thuật ngữ kỹ thuật HOT

(1 vote)

Download

Tài liệu trình bày một số từ Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật Nhiệt - Điện

Created
Size
Downloads
2016-06-21
315.54 KB
263.00
pdf.png Tiết Kiệm năng lượng cho Thiết bị chiếu sáng HOT

(0 votes)

Download

Giới thiệu các thiết bị chiếu sáng, giải pháp đánh giá và phương pháp sử dụng tiết kiệm cho thiết bị chiếu sáng

Created
Size
Downloads
2016-06-20
1.33 MB
327.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng điện HOT

(0 votes)

Download

Tổng quan về năng lượng điện, Cơ chế tính hóa đơn điện, các công thức về điện và các giải pháp tiết kiệm sử dụng điện.

Created
Size
Downloads
2016-06-20
1.18 MB
299.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng cho thiết bị động cơ điện HOT

(0 votes)

Download

Tài liệu giới thiệu về động cơ điện và các giải pháp cho đánh giá và sử dụng động cơ điện tiết kiệm hiệu quả

Created
Size
Downloads
2016-06-20
1.03 MB
223.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng cho thiết bị đồng phát HOT

(0 votes)

Download

Tài liệu giới thiệu về các thiết bị đồng phát, các loại hệ thống đồng phát và các phương pháp đánh giá, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho hệ thống đồng phát.

Created
Size
Downloads
2016-06-20
977.81 KB
252.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí HOT

(0 votes)

Download

Giới thiệu các hệ thống làm lạnh và hệ thống điều hòa không khí, bảng giá các hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, các phương pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng cho hệ thống làm lạnh và hệ thống điều hòa không khí.

Created
Size
Downloads
2016-06-20
1.01 MB
267.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng cho Lò hơi và các thiết bị gia nhiệt HOT

(0 votes)

Download

Giới thiệu, phân loại các loại lò hơi, đánh giá các loại lò hơi và các giải pháp tiết kiệm cho lò hơi cùng các thiết bị gia nhiệt.

Created
Size
Downloads
2016-06-20
1.41 MB
262.00
pdf.png Tiết kiệm năng lượng cho Máy nén và hệ thống khí nén HOT

(0 votes)

Download

Giới thiệu, phân loại và hoạt động của máy nén, đánh giá máy nén và hệ thống khí nén, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả máy nén

Created
Size
Downloads
2016-06-20
1.06 MB
237.00