Trang chủ Dịch vụ Quản lý năng lượng Khái niệm chung về quản lý năng lượng trong công nghiệp

Quản lý năng lượng

Khái niệm chung về quản lý năng lượng trong công nghiệp

Thuật ngữ quản lý năng lượng hiện nay có ý nghĩa khác nhau đối với các quan điểm khác nhau :

          + Quản lý năng lượng là việc sử dụng năng lượng hiệu quả và sáng suốt hơn để có thể mang lại được lợi nhuận cao nhất (chi phí thấp nhất) và nâng cao được vị trí cạnh tranh. [1]

        Hoặc :

           + Quản lý năng lượng là một hoạt động có tổ chức, được thiết kế theo một cấu trúc hợp lý nhằm hướng tới việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn mà không làm giảm năng suất lao động hoặc ảnh hưởng đến các tiêu chí môi trường và an toàn lao động. Nguyên tắc mấu chốt của công tác quản lý năng lượng là hiệu quả kinh tế : sử dụng năng lượng hiệu quả chỉ có thể được thực hiện trong giới hạn khi các hoạt động này được đánh giá theo góc độ thương phẩm và tài chính thông thường, giống như bất kỳ một hoạt động đầu tư nào. Quản lý năng lượng do vậy đòi hỏi phải được đánh giá khả thi về cả kỹ thuật lẫn kinh tế [2].

 

          Từ những khái niệm tổng quan về quản lý năng lượng trên ta rút ra được rằng, mục đích chính của hoạt động này là nhằm giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất một số lượng sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ đặc biệt được ấn định từ đầu. Nhưng giảm thiểu năng lượng tiêu thụ không có nghĩa là cắt giảm lượng năng lượng sử dụng trên một đơn vị sản phẩm đầu ra hoặc là cắt bỏ một số dịch vụ cung cấp trước đó, mà nó có nghĩa là sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và sáng suốt hơn để có thể giảm được chi phí sử dụng năng lượng trên cùng một đơn vị sản phẩm hoặc trên cùng một dịch vụ cung cấp.

 

          Bên cạnh đó chương trình quản lý năng lượng trong công nghiệp còn hướng tới một số mục đích sau:

 

 • Tăng cường việc sử dụng hiệu quả năng lượng ( giảm việc sử dụng năng lượng nghĩa là giảm chi phí năng lượng ).

 • Quản lý, phân tích, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng.

 • Tìm ra các giải pháp để tăng lượng tiền thu hồi từ việc đầu tư cho các dự án nghiên cứu và phát triển.

 • Tuyên truyền và tăng cường nhận thức của toàn bộ nhân viên về vấn đề quản lý năng lượng.

 • Giảm sự tác động và ảnh hưởng của việc thay đồi, biến động của nguồn cung ứng năng lượng cho hoạt động sản xuất.

 

        Dưới đây là một vài nguyên lý thường được áp dụng trong công tác quản lý năng lượng công nghiệp:

 

 • Phương thức và mức độ sử dụng tất cả các dạng năng lượng cần phải được kiểm tra, xem xét, bao gồm cả tính phù hợp / hợp lý của các quá trình được sử dụng, kích cỡ của nhà máy và các thiết bị. Việc kiểm tra này cần phải được thực hiện thật chi tiết và được phán định bởi chi phí năng lượng được sử dụng trong các giai đoạn của một quá trình. Đầu tiên, cần tập trung vào những khối tổ máy vận hành sử dụng nhiều năng lượng nhất.

 • Một khâu rất quan trọng trong hoạt động tiết kiệm năng lượng là việc đo đạc một cách hệ thống / tổng hợp các dòng năng lượng và vật chất trong phạm vi nhà máy.

 • Nhằm thực hiện việc đo đạc các dòng năng lượng và vật chất một cách chính xác, việc sử dụng các thiết bị đo kiểm (xách tay hoặc lắp cố định tại nhà máy) được chuẩn định và bảo dưỡng thường xuyên là rất cần thiết. Việc đo kiểm chính xác luôn được đòi hỏi trong cả hai trường hợp: kiểm toán năng lượng và điều khiển tối ưu việc sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành thông thường của nhà máy.

 • Việc tận dụng các nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất cần phải được quan tâm, đặc biệt là những nguyên vật liệu có hàm lượng năng lượng cao như kim loại, kính, giấy, nhựa và các vật liệu chịu nhiệt.

 • Hoạt động tiết kiệm năng lượng thường được quan tâm đến khía cạnh cố gắng đạt được cùng một quá trình biến đổi năng lượng với việc giảm thấp năng lượng tiêu thụ tại đầu vào, hoặc cố gắng gia tăng công năng tại đầu ra được thực hiện với một mức năng lượng tiêu thụ cho trước tại đầu vào. Ví dụ, đối với một lò hơi, công năng có ích tối đa sẽ đạt được tại các thời điểm tại đó nhiệt độ khói lò là thấp nhất, năng lượng thất thoát dưới dạng nhiệt thải do vậy ở mức tối thiểu.

 • Mỗi một dự án tiết kiệm năng lượng tiềm năng cần phải được thẩm định kỹ lưỡng để xác định ảnh hưởng của nó tới tiêu thụ năng lượng và khả thi về vận hành trong một quá trình sản xuất.

 • Trong trường hợp sử dụng điện, thời gian tiêu thụ năng lượng có ảnh hưởng rõ rệt đến giá sản xuất điện năng và lượng năng lượng sơ cấp được sử dụng.

 • Tiết kiệm năng lượng có thể đạt được bởi một loạt các cố gắng của tất cả các cải thiện hiệu suất của các khâu thành phần. Đôi khi việc kiểm tra thật chi tiết và các cải thiện của nhiều khâu / thiết bị sản xuất nhỏ sẽ góp phần đặc biệt quan trọng vào việc tiết kiệm năng lượng đựoc sử dụng trong toàn nhà máy.