Trang chủ Dịch vụ Kiểm toán năng lượng Phương pháp kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng

Phương pháp kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…). mục tiêu của kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu qủa hơn.

 

Kiểm toán sơ bộ:

 

Kiểm toán sơ bộ được thực hiện với mục đích thu thập tin tức quan trong trước khi tạo lập hay thực hiện các bước tiếp theo:

Một vài mục tiêu của việc kiểm toán là:

- Xác định cường độ năng lượng của đơn vị

- Hiểu về loại thiết bị và hệ thống được sử dụng tại các đơn vị

- Thu thập dữ liêu điện và các nguồn khác sử dụng trong đơn vị

- Phân tích dữ liệu đã thu thập

- Xác định cơ hội bảo tồn năng lượng tầm vĩ mô

- Xác định các khu vực trọng điểm để điều tra chi tiết

Một vài ví dụ về sự kiểm toán này như sau:

- Rò rỉ hơi,khí nén

- Sự quá kích thước của các thiết bị,đặc biệt các thiết bị quay như quạt,máy bơm

Giai đoạn của việc kiểm toán sơ bộ sẽ chuẩn bị cho giai đoạn sau, kiểm toán chi tiết.

 

Kiểm toán chi tiết:

 

Giai đoạn này phải dành cả ngày tại đơn vị để quan sát,thử nghiệm,đo đạc,bàn luận...,để tính được vốn đầu tư trung bình/lớn,thời gian hoàn vốn trung bình/dài,phân tích nhiều chi tiết nữa. Nghiên cứu chi tiết có nghĩa là 1 hệ thống khảo sát các phương án được chọn dựa trên việc sử dụng năng lương ở đâu và như thế nào và chi tiết về tài chính.Nó liên quan đến các bước dưới đây:

 

Đánh giá tiêu thụ năng lượng thực tế:

 

Trong quá trình chuẩn bị kiểm toán chi tiết, điều quan trọng là đánh giá tiêu thụ năng lượng qua các hạng mục khác nhau của nhà máy.Đặc trưng của kiểm toán chi tiết là tập trung vào các hệ thống phụ trợ như:

- Hệ thống cung cấp điện

- Hệ thống nồi hơi và hơi

- Quá trình đun nóng và làm lạnh

- Hệ thống điều hòa không khí

- Quá trình bảo quản

- Hệ thống nén khí

- Hệ thống chiếu sáng

- Hệ thống quản lý năng lượng

Để ước tính được lượng năng lương tiêu thụ bằng các quá trình hay các loại thiết bị khác nhau trong nhà máy thì có thể thực hiên thông qua:

- Đo đạc

- Thử nghiệm

- Xác định kế hoạch thực hiện bảo tồn năng lượng

 

Đo đạc:

 

Cách tốt nhất để xác định được lượng năng lương thực tế được tiêu thụ đó là đo đạc.Ghi chép lại dữ liệu,như là đo sự thay đổi nhiệt độ của 1 phòng có điều hòa không khí sẽ trở thành 1 phần của quá trình đo đạc.

 

Thử nghiệm:

 

Trong quá trình kiểm toán chi tiết,sự thự nghiệm là 1 phần quan trọng trong việc chứng minh một số biện pháp tiết kiệm năng lượng. Các sự thử nghiệm như là thiết lập lại áp suất không khí,giảm sự thất thoát áp suất trong nồi hơi,phổ biến và tạo sự tin tưởng cho đội ngũ nhân viên.

 

Xác định kế hoạch thực hiện bảo tồn năng lượng:

 

Dựa trên sự quan sát,đo đạc,và các sự tác động khác,kế hoạch thực hiện bảo tồn năng lượng được xác định và được liệt kê.

Chuẩn bị báo cáo:

Một báo cáo về kiểm toán chi tiết nên được chuẩn bị. Trong báo cáo này,mỗi sự đo lường hiệu quả năng lượng qua kiểm toán chi tiết nên được thảo luận chi tiết.

 

Báo cáo chí tiết kiểm toán:

 

- Giới thiệu về đơn vị

- Tổng quát về mô hình tiêu thụ năng lượng của đơn vị

- Chi tiết về tiêu thụ năng lượng của máy móc thiết bị

- Các vấn đề với các trang bị hiện có

- Kiểm tra giải pháp thay thế

- Những sự lựa chọn tốt hơn để nâng cao hiệu quả

- Những sự lựa chọn tốt hơn để tiết kiệm tiền,chi phí và các quan hệ kinh tế

- Các kết luận và các sự đề xuất.