Trang chủ Dịch vụ Kiểm toán năng lượng Sự cần thiết phải tiến hành kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng

Sự cần thiết phải tiến hành kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là một hoạt động sơ bộ hướng tới thiết lập chương trình năng lượng hiệu quả. Kiểm toán năng lượng bao gồm các hoạt động tìm kiếm xác định cơ hội  bảo tồn năng lượng để từ đó triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng.

Ngày nay năng lượng trở thành yếu tố then chốt quyết định đến giá thành sản phẩm ở cấp độ vi mô cũng như ảnh hưởng tới lạm phát và nợ chính phủ ở cấp độ vĩ mô. Chi phí năng lượng là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh tế, và cũng có vai trò  như các yếu tố sản xuất  vốn, đất và nhân công. Tình hình khan hiếm  năng lượng đòi hỏi phải có các biện pháp bảo tồn năng lượng, có nghĩa là sử dụng ít năng lượng hơn cho cùng một mục đích hoạt động. Kiểm toán năng lượng cố gắng  thiết lập cân bằng tổng năng lượng đầu vào với các hoạt động tiệu thụ năng lượng  và sử dụng nó để xác định tất cả các dòng năng lượng trong hệ thống và lượng năng lượng sử dụng tương ứng  cho các hoạt động riêng biệt.

 

Kiểm toán năng lượng là một hoạt động sơ bộ hướng tới thiết lập chương trình năng lượng hiệu quả. Kiểm toán năng lượng bao gồm các hoạt động tìm kiếm xác định cơ hội  bảo tồn năng lượng để từ đó triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng.

 

Lập ra các chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả, đầu tiên phải biết được các khu vực không cần tiêu thụ quá nhiều năng lượng, ví dụ như nâng cao khu vực có chi phí hiệu quả nhất. Kiểm toán năng lượng xác định khu vực nào tiêu thụ năng lượng nhiều hơn và đánh giá cơ hội tiết kiệm năng lượng - vì vậy tiết kiệm được tiền và đạt chỉ tiêu lớn nhất. Trong cơ sở công nghiệp hoặc thương mại, thực hiện kiểm toán năng lượng trong các nhà máy giúp tăng nhận thức các vấn đề về năng lượng của nhân viên, hiểu biết thực tiễn hơn, sẽ làm năng suất hơn và chi phí hiệu quả. Khi sử dụng như là một cơ sở để theo dõi tiến độ hằng năm so với mục tiêu, kiểm toán năng lượng trở thành bước đầu tốt nhất trong việc xây dựng tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

 

Sự cần thiết phải tiến hành kiểm toán năng lượng:

 

  • Cắt giảm sự gia tăng chi phí năng lượng:

Một trong những động lực chính cho việc áp dụng kiểm toán năng lượn là tăng giá điện. Kiểm soát tiêu thụ năng lượng có thể cắt giảm được phần gia tăng do giá điện tăng

  • Giảm chi phí sản xuất:

Chi phí sản xuất liên quan đến chi phí của nguyên vật liệu, nhân công, năng lượng và các chi phí phụ.Chi phí nguyên vật liệu và nhân công không thể giảm được, nó không đổi.Nhưng chi phí của năng lượng và các chi phí phụ có thể giảm được nếu quan tâm đến các giải pháp bảo tồn năng lượng.

 

Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, để tham gia vào thị trường quốc tế, sản phẩm phải có chất lượng tốt và chi phí phải thấp.Với các giải pháp bảo tồn năng lượng, chi phí của năng lượng có thể giảm đi, chi phí của sản phẩm sẽ được giảm và sản phẩm có thể cạnh tranh trong thị trường quốc tế.

  • Giảm phát thải:

Đốt cháy than, khí thiên nhiên, dầu thô,…dẫn đến ô nhiễm và tăng hàm lượng của GHG trong không khí. Các chất thải khác của quá trình đốt cháy, như tro là nguyên nhân gây ô nhiễm đất, nước, không khí rất độc hại với cuộc sống con người. Nếu làm giảm sự ô nhiễm này, nó sẽ trực tiếp làm giảm số lượng các nguồn năng lượng tự nhiên bị cháy, giảm số lượng các nguồn sử dụng khác

  • Bảo tồn nguồn năng lượng tự nhiên:

Do quá trình công nghiệp hóa, trong bốn thập kỷ qua việc sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như than, dầu thô, khí tự nhiên tăng mạnh. Các nguồn năng lượng truyền thống thì hữu hạn.Nghiên cứu cho thấy rằng đến năm 2050 sẽ là lịch sử của dầu mỏ trên trái đất. Bởi vậy bảo tồn các nguồn năng lượng là rất quan trọng